Infographic: pensioen in cijfers

Waar het precies over gaat bij pensioenen is misschien niet altijd even duidelijk. De cijfers in dit document helpen om een beeld te krijgen waar het nou precies over gaat als het om pensioenen gaat.