Pensioen in cijfers

Pensioen in cijfers

Waar het precies over gaat bij pensioenen is misschien niet altijd even duidelijk. De cijfers hieronder helpen om een beeld te krijgen waar het nou precies over gaat als het om pensioenen gaat.

Hoeveel ontvangt u later?

2022: AOW per maand

 • Alleenstaand: €1.316,77 bruto
 • Gehuwd of samenwonend €901,07 bruto

Gemiddeld totaal: pensioen per maand

 • €2.845 netto (AOW, werknemerspensioen, spaarrekeningen en lijfrentes).

Wanneer ontvangt u pensioen en AOW?

Gemiddelde pensioenleeftijd

 • 2000 tot 2006: 61 jaar
 • 2015: 64 jaar en 2 maanden
 • 2020: 65 jaar en 7 maanden

Gemiddelde AOW-leeftijd

 • 2020 en 2021: 66 jaar en 4 maanden
 • 2022: 66 jaar en 7 maanden
 • 2024: 67 jaar.

Het totale gereserveerde pensioenvermogen

 • In Nederland voor pensioenen: 1.900 miljard euro.
 • Dit groeide de laatste 10 jaar met gemiddeld 4,2% per jaar (2021). U ontvangt meer pensioenuitkering dan u zelf aan premie inlegt. Zo’n 2 a 3 keer meer, afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

Totale bevolking

 • 1950: 10.026.773 mensen
  • Waarvan 65+: 770.594 mensen (=14%)
 • 2020: 17.407.585 mensen
  • Waarvan 65+: 3.457.535 mensen (=33,7%)

Mensen met en AOW-uitkering

 • Januari 2018: 3.407.850 mensen
  • Waarvan 85+: 407.310 mensen
 • December 2021: 3.580.000 mensen
  • Waarvan 85+: 447.000 mensen

Mensen die met pensioen gaan

 • 2020: 94.000 mensen
 • Dat is 30% meer dan in 2018 en 2019