6 vragen & antwoorden over de nieuwe regels voor pensioen

Wat de nieuwe regels voor pensioen betekenen, kunt lezen op deze speciale pagina. Hieronder 6 vragen en antwoorden die u nu misschien al heeft.

Wanneer worden de nieuwe regels ingevoerd?

De invoering van de regels gebeurt stap voor stap. De Eerste en Tweede Kamer hebben de regels beoordeeld en zijn akkoord gegaan. De nieuwe regels voor pensioen gaan in vanaf 1 juli 2023. Daarna is er tijd om alles goed te organiseren. Dit doet de uitvoerder van uw pensioen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien toe op een zorgvuldige invoering. Zij controleren bijvoorbeeld of mensen goed worden geïnformeerd over het nieuwe pensioen.

Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via uw werkgever aangepast. U ontvangt hierover informatie van uw werkgever of van de uitvoerder van uw pensioen. Deze informatie krijgt u zodra meer duidelijk is over de regeling via uw werkgever; dat kan nog een paar jaar duren.

De datum van 1 januari 2027 is de datum die in de nieuwe regels voor pensioen is vastgelegd. De minister heeft al aangekondigd pensioenuitvoerders een jaar extra te willen geven voor een zorgvuldige overgang. De Eerste en Tweede Kamer moeten eerst nog met dit voorstel instemmen. Na akkoord hebben pensioenuitvoerders dan tot 1 januari 2028 de tijd.

Ik ben al met pensioen. Gelden de nieuwe regels ook voor mij?

Als u met pensioen bent, kunnen de nieuwe regels ook voor u gaan gelden. U krijgt in dat geval informatie van de uitvoerder van uw pensioen.

Hoe wordt het moment van overstappen naar de nieuwe regeling bepaald?

Als uw pensioen is ondergebracht bij een pensioenfonds, dan bepalen werkgevers, vertegenwoordigers van werknemers en het fondsen samen op welk moment de overstap wordt gemaakt naar de nieuwe regeling. Elk pensioenfonds doet dat dus op een eigen moment. Als een pensioenfonds de overstap maakt, geldt dat voor alle deelnemers. 

Is uw pensioen ondergebracht bij een verzekeraar, dan beslist de werkgever in samenspraak met de verzekeraar wanneer de overstap wordt gemaakt.

Gaat mijn pensioen nu iedere maand omhoog of omlaag?

Nee. Net als in het huidige systeem worden de uitkeringen één keer per jaar aangepast. Uw pensioen varieert dus niet per maand. 

De nieuwe wet maakt het mogelijk dat pensioenen sneller omhoog kunnen. De afgelopen jaren gingen de pensioenen bijna nooit omhoog. Dat ging vaak niet omdat pensioenfondsen flinke reserves moesten sparen. In het nieuwe stelsel kunnen ze de opbrengst van beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de  pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet biedt mogelijkheden om reserves aan te houden die dat zo veel mogelijk opvangen.

Moet ik nu iets doen?

U vraagt zich misschien af of u nu al iets moet doen. Dat hoeft niet. Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht van uw werkgever of via de uitvoerder van uw pensioen. Check wel of uw pensioenuitvoerder uw juiste contactgegevens heeft.

Wat u nu al wel kunt doen? U kunt alvast bekijken hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd via uw werkgever. En hoeveel AOW u straks krijgt. Zo weet u wat u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat. Hier vindt u meer informatie over wat u nu al kunt uitzoeken.

Wie kan mijn vragen over de nieuwe regels beantwoorden?

Heeft u een vraag over de nieuwe regels? Neem dan contact op met uw werkgever of de uitvoerder van uw pensioen.

Weet u niet wie uw pensioenuitvoerder is, kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor uw persoonlijke overzicht.