Over de site

Over de site

Deze site bevat informatie over voorgenomen wet- en regelgeving: het pensioenakkoord. De nieuwe regels voor pensioen gaan in vanaf 1 juli 2023. Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Nederland vernieuwt het pensioenstelsel. Deze vernieuwing voeren we zorgvuldig met alle betrokken partijen door en duurt enkele jaren. Vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werken samen om dit proces in goede banen te leiden. Gezamenlijk informeren wij iedereen over de nieuwe wet- en regelgeving en voorzien alle partijen van relevante informatie.

Betrouwbare informatie

Op deze website bieden we informatie om de veranderingen voor iedereen begrijpelijk te maken. Op basis van de laatste ontwikkelingen rondom de voorgenomen wet- en regelgeving en bij belangrijke voortgangsmomenten passen we de informatie aan. Omdat deze informatie met alle hieronder genoemde partijen is afgestemd, kunt u erop vertrouwen dat deze informatie correct en objectief is.

Dit platform is niet bedoeld om vragen te beantwoorden over specifieke pensioenregelingen of over een individuele situatie van een pensioendeelnemer. Bekijk voor meer informatie de pagina’s Dit kunt u nu al uitzoeken of Contact.

Deze website is een initiatief van:

VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.