Nieuwe regels voor pensioen gaan in op 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe pensioenwet in. Na een grondig debat heeft ook de Eerste Kamer op dinsdag 30 mei jl. ingestemd. Nederland staat al jaren bekend als een land waarin pensioenen goed zijn geregeld. Met de nieuwe wet zorgen we ervoor dat dat ook in de toekomst zo blijft.

1 juli is al snel, maar je zult nog niet meteen veranderingen merken. Er komt eerst een overgangsfase van een paar jaar. Het kost namelijk tijd om alle pensioenregelingen aan de nieuwe wet aan te passen.

Wat blijft hetzelfde?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat we samen ons pensioen opbouwen. Werkgevers en werknemers betalen premie. Pensioenuitvoerders beheren en beleggen dat geld. En zij betalen jou je pensioen, zodra je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Door samen ons pensioen te regelen, delen we verschillende risico’s. Als de economie even wat minder gaat, is dat niet meteen een probleem voor je pensioen.

En wat verandert er?

Er veranderen ook een paar dingen. Zo zorgt de nieuwe wet ervoor dat pensioenen sneller omhoog kunnen. De afgelopen jaren gingen de pensioenen bijna nooit omhoog. Dat ging vaak niet omdat pensioenfondsen flinke reserves moesten sparen. In het nieuwe stelsel kunnen ze de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de  pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet biedt mogelijkheden om reserves aan te houden die dat zo veel mogelijk opvangen. 
Wat ook verandert, is dat je voortaan op elke leeftijd evenveel pensioen opbouwt. In het vorige systeem bouwde je het meeste pensioen op aan het einde van je loopbaan. Als je op latere leeftijd ergens anders ging werken, kon dat grote gevolgen hebben voor je pensioen. De nieuwe wet houdt er meer rekening mee dat mensen tegenwoordig vaker wisselen van baan. Bijna niemand werkt nog veertig jaar voor één baas.

Je pensioen wordt duidelijker

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker wordt hoeveel pensioen je opbouwt. Je kunt dat straks preciezer zien. Jouw pensioen is alle premie die namens jou is betaald, plus het rendement dat dat geld heeft opgeleverd.

Wanneer gaan de veranderingen in?

De nieuwe pensioenwet gaat op 1 juli in, maar het duurt waarschijnlijk even voordat je de gevolgen daarvan merkt. Er komt eerst een overgangsfase van enkele jaren. In die periode gaan werkgevers, vakbonden en andere partijen met elkaar bespreken hoe ze de pensioenregelingen kunnen aanpassen aan de nieuwe wet. In 2024 en 2025 wordt gekeken hoe de overgang verloopt en of uitvoerders meer tijd nodig hebben. Ook komt er een Regeringscommissaris ‘transitie pensioenen’ die de minister adviseert over mogelijke knelpunten in de overgangsfase. 

Tot die tijd zijn er meerdere plekken waar je informatie kunt vinden over het nieuwe pensioen. Uiteraard staat op www.onsnieuwepensioen.nl alles zo duidelijk mogelijk uitgelegd. Via TV, radio en social media komt er vanaf augustus ook informatie over de nieuwe pensioenwet. Er is ook een website speciaal voor pensioenprofessionals: www.werkenaanonspensioen.nl.

Wat de nieuwe pensioenwet precies voor jou gaat betekenen, krijg je later te horen van de pensioenuitvoerder(s) waar je pensioen hebt opgebouwd. Zij zullen je straks vertellen hoe de nieuwe regelingen eruit gaan zien. Tot slot belangrijk om te weten: als je al pensioen ontvangt, dan blijf je dat gewoon elke maand ontvangen van je pensioenuitvoerder.