Nederlander checkt bij minder werken niet effect op pensioen

Bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking werkt in deeltijd. Deze populaire arbeidsvorm biedt ruimte voor bijvoorbeeld zorgtaken en/of extra vrije tijd. Zeven op de tien mensen die recent minder zijn gaan werken, hebben echter niet onderzocht welke gevolgen dit heeft voor hun pensioenopbouw (69%). In plaats daarvan ligt de focus vaak op het ‘nu’ kunnen blijven rondkomen, in plaats van na pensionering. Dit blijkt uit het onderzoek van platform Wijzer in geldzaken ‘Oog voor later’ dat vandaag wordt gepresenteerd in het kader van de start van de 13e editie van de landelijke Pensioen3daagse.

Gezin met laptop
Gezin met laptop

Effect op hoogte pensioen aanzienlijk

De mensen die wel de gevolgen voor hun pensioen checken als zij minder willen gaan werken, lijken vaak terughoudend om actie te ondernemen. 60% van de mensen die hun pensioen hebben gecheckt en geen actie ondernamen, verwacht dat financiële stappen niet nodig zullen zijn. Lisa Brüggen, hoogleraar financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en directeur van Netspar vindt het zorgelijk dat veel mensen vaak lichtvaardig denken over hun inkomen later: “Veel mensen realiseren zich onvoldoende dat keuzes die nu gemaakt worden, financiële gevolgen hebben voor later. Gepensioneerden die moeilijk kunnen rondkomen, kunnen daar op dat moment weinig meer aan veranderen. Daar zou je eigenlijk al 30 jaar eerder aan moeten denken. Stel dat je als werknemer in de bouw op je 32e besluit om 1 dag per week minder te gaan werken, betekent dit dat je ongeveer € 27.000 minder pensioen opbouwt. Concreet betekent dit dat je ongeveer 120 euro netto per maand (10% van het aanvullend pensioen) minder te besteden hebt bij pensionering. Dit kan op dat moment net het verschil zijn tussen wel en niet goed kunnen rondkomen.“

Pensioen van vrouwen extra kwetsbaar door lagere opbouw

Bijna twee derde van de werkende vrouwen doet dat in deeltijd, bij mannen is dit ‘slechts’ 28%. Hiermee zijn vrouwen extra kwetsbaar volgens Lisa Brüggen: “We weten uit onderzoek dat een groot aantal vrouwen zegt financieel niet onafhankelijk te zijn en ook niet weten hoe ze er buiten het maandelijkse huisboekje om financieel voorstaan. Al helemaal niet op de oude dag. Dat baart me wel zorgen. Want hierdoor bouwen ze veel minder pensioen op dan mannen. In de Europese Unie heeft Nederland na Cyprus de grootste pensioenkloof tussen mannen en vrouwen, ruim 40 procent (Bron: Netspar).”

Pensioen na uit elkaar gaan: “Daar komen we wel uit”

Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is de manier waarop partners met (elkaars) pensioen omgaan. In gevallen waarin er geen officieel partnerschap is zoals een huwelijk of geregistreerd partnerschap, regelen negen op de tien koppels niets met betrekking tot financiën en pensioen in het geval ze uit elkaar gaan. Echter, een derde van deze groep geeft aan dat ze van plan zijn dit nog te doen wanneer ze er de tijd voor hebben. Bovendien verwacht 75% van hen dat ze er in dat geval wel uit zullen komen als ze uit elkaar gaan. Dit lijkt een optimistische kijk, want veel pensioengeschillen gaan over de verdeling van het pensioen tussen scheidende partners.  

Wat kunt u nu al doen?

Wijzer in geldzaken heeft een op haar website het hulpmiddel ‘Wat kun je doen voor je pensioen?’. Dit geeft u binnen enkele minuten inzicht geeft in uw pensioen inclusief tips die bij uw persoonlijke situatie passen.

Op wijzeringeldzaken.nl vindt u ook meer rekenvoorbeelden over de gevolgen van meer of minder werken voor uw pensioen