Video: Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. Daarom hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid samen nieuwe regels gemaakt voor het pensioen via de werkgever. Lees hier waarom er nieuwe regels voor pensioen zijn gemaakt.

Beeldtitel: Waarom nieuwe pensioenregels?
Nieuwe pensioenregels wat verandert er?  

Er komen nieuwe regels voor uw pensioen. 

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen. 
Het is nu niet duidelijk genoeg hoeveel geld mensen betalen voor hun pensioen. En gaat het goed met de economie? Dan kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk. Ook wisselen mensen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. De regels die we nu hebben passen hier niet goed bij. 

Daarom passen we de pensioenregels aan. 

We willen dat iedereen in Nederland een goed pensioen krijgt. Daarom hebben vakbonden, werkgevers en de overheid samen nieuwe regels gemaakt. De komende jaren voeren wij die nieuwe regels met elkaar in.

Meer weten over het pensioen dat u nu heeft? Kijk dan op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u straks ook uw nieuwe pensioen.

Eindleader: Deze informatie wordt u aangeboden door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.