Video: Wat blijft er en wat verandert er?

De regels voor uw pensioen gaan veranderen. Maar niet alles verandert. Hier leest u wat hetzelfde blijft als de nieuwe pensioenregels zijn ingevoerd en wat er verandert.

Beeldtitel: Wat blijft er en wat verandert er?
Nieuwe pensioenregels wat verandert er?  

Er komen nieuwe regels voor uw pensioen. 

Veel blijft straks bestaan: de AOW voor iedereen en het pensioen via de werkgever. 
  
U blijft pensioen ontvangen zolang u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, krijgt uw partner vaak pensioen. 
Met de nieuwe regels voor pensioen ziet u duidelijker hoeveel geld u en uw werkgever stoppen in uw pensioen en hoe snel dit bedrag groeit. 
  
Hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken, staat niet van tevoren vast. 
Uw pensioen beweegt. Het kan sneller omhoog als het goed gaat met de economie. Maar kan ook omlaaggaan als het slechter gaat. De regels zorgen er wel voor dat de bewegingen niet te groot worden. Bovendien worden ze kleiner als u ouder wordt. 
Wat de nieuwe pensioenregels voor u persoonlijk gaan betekenen, weten we nog niet precies. Dat wordt de komende jaren duidelijk. 

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de regels in vanaf 2023. Daarna krijgen de werkgevers, de vakbonden en de uitvoerders van uw pensioen de tijd om alles goed te regelen. Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via uw werkgever aangepast. U ontvangt hierover informatie van de uitvoerder van uw pensioen of van uw werkgever.

Bent u al met pensioen? Dan kunnen de nieuwe regels ook voor u gaan gelden.

Meer weten over het pensioen dat u nu heeft? Kijk dan op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u straks ook uw nieuwe pensioen.

Eindleader: Deze informatie wordt u aangeboden door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.