Wat betekent het voor mij? En wat kan ik doen?

Wat betekent het voor mij? En wat kan ik doen?

In Nederland krijgt iedereen een basispensioen, de AOW. Ook sparen veel mensen voor hun pensioen via de werkgever. De regels voor pensioen werkten jarenlang goed. Maar dat is aan het veranderen. Daarom komen er nieuwe regels. Wat dat voor u betekent? Hieronder leest u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenregels.

Check of uw pensioenuitvoerder uw juiste contactgegevens heeft

Goed om te weten: u hoeft zelf niets te regelen voor het aanpassen van uw pensioen. Zodra duidelijk is wanneer uw pensioen wordt aangepast, krijgt u vanzelf bericht van uw werkgever of via de uitvoerder van uw pensioen. Check daarom wel of u goed bereikbaar bent voor uw pensioenuitvoerder, het pensioenfonds of de verzekeraar, waar u pensioen heeft staan. Zijn uw contactgegevens bekend? Via e-mail en post kunnen zij u dan informeren.

Bekijk ook alvast op www.mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd via uw werkgever. En hoeveel AOW u straks krijgt. Zo weet u wat u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat.

Dit kunt u nu al uitzoeken

Beeldtitel: Nieuwe regels voor uw pensioen
Nieuwe pensioenregels wat verandert er?  

 
Er komen nieuwe regels voor uw pensioen.  
Hoe zit het nu? In Nederland krijgt iedereen een basispensioen, de AOW. Als u met pensioen gaat, heeft u dan nog steeds geld om van te leven.  
Ook sparen veel mensen voor hun pensioen via de werkgever.  
Het geld wordt onder andere belegd in aandelen, waardoor het sneller kan groeien.  
De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het veranderen.  
Het is nu niet duidelijk genoeg hoeveel geld mensen betalen voor hun pensioen. En gaat het goed met de economie? Dan kunnen de pensioenen soms toch niet omhoog. Dat voelt oneerlijk.

Ook wisselen mensen vaker van baan, stoppen een tijd met werken of starten een eigen bedrijf. De regels die we nu hebben, passen hier niet goed bij.  
Daarom passen we de pensioenregels aan. 
 
Veel blijft straks bestaan: de AOW voor iedereen en het pensioen via de werkgever.  
U blijft pensioen ontvangen zolang u leeft. En als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, krijgt uw partner vaak pensioen.  
  
Met de nieuwe regels voor pensioen ziet u duidelijker hoeveel geld u en uw werkgever stoppen in uw pensioen en hoe snel dit bedrag groeit.  
  
Hoeveel pensioen u krijgt als u stopt met werken, staat niet van tevoren vast.  
Uw pensioen beweegt. Het kan sneller omhoog als het goed gaat met de economie. Maar kan ook omlaaggaan als het slechter gaat. De regels zorgen er wel voor dat de bewegingen niet te groot worden. Bovendien worden ze kleiner als u ouder wordt.  
  
  
Wat de nieuwe pensioenregels voor u persoonlijk gaan betekenen, weten we nu nog niet precies. Dat wordt de komende jaren duidelijk.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, gaan de regels in vanaf 2023. Daarna krijgen de werkgevers, de vakbonden en de uitvoerders van uw pensioen de tijd om alles goed te regelen. Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via uw werkgever aangepast. U ontvangt hierover informatie van de uitvoerder van uw pensioen of van uw werkgever.

Bent u al met pensioen? Dan kunnen de nieuwe regels ook voor u gaan gelden.   
Meer weten over het pensioen dat u nu heeft? Kijk dan op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u straks ook uw nieuwe pensioen.

Eindleader:
Deze informatie wordt u aangeboden door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Veelgestelde vragen