Wat is pensioen?

Wat is pensioen? 

Pensioen is inkomen voor later. Zo heeft u op latere leeftijd nog steeds geld om van te leven. Op deze pagina leest u wat pensioen is, wie het regelt, wanneer u pensioen krijgt en hoeveel pensioen u krijgt. 

Titel:
Wat is pensioen?
Nieuwe pensioenregels. Wat verandert er? 

Pensioen is inkomen voor later. Zo heeft u op latere leeftijd geld om van te leven. Als we pensioen zeggen, hebben we het eigenlijk over drie dingen: 1: AOW, dat is het basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt dit vanaf een bepaalde leeftijd. 2: Veel werknemers bouwen pensioen op via de werkgever. Elke maand zetten u en uw werkgever geld opzij. Een pensioenfonds of verzekeraar belegt dit geld, waardoor het op termijn meer waard wordt. En 3: U kunt zelf voor extra pensioen zorgen. Bijvoorbeeld met een levensverzekering of door te sparen. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u elke maand AOW. 

Heeft u ook via uw werkgever gespaard voor uw pensioen? Dan krijgt u als u stopt met werken elke maand pensioen van uw pensioenfonds of verzekeraar. Het kan zijn dat de AOW-leeftijd en het moment dat u stopt met werken niet hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld omdat u nog een tijdje doorwerkt. Dan krijgt u wel al AOW, maar nog geen pensioen via uw werkgever. Dat krijgt u pas aan het eind van uw loopbaan. Samen met uw werkgever bepaalt u op welke leeftijd u stopt met werken. Heeft u zelf pensioen gespaard? Dan wordt het bedrag vaak na een afgesproken datum betaald. Hoeveel pensioen u krijgt, verschilt per persoon. De hoogte van de AOW, hangt onder andere af van of u alleen woont of dat u getrouwd bent of samenwoont. Hoeveel pensioen u via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft onder andere te maken met hoeveel uur u werkte, hoe hoog uw salaris was en wanneer u stopt met werken. Ook hangt het af van het resultaat van de beleggingen. En de hoogte van het extra pensioen waar u zelf voor zorgt, is onder andere afhankelijk van het bedrag dat u zelf inlegt om te sparen of het resultaat van beleggingen. Of dit pensioen voldoende is, hangt af van uw wensen en wat u verwacht uit te geven. Het is daarom slim dit nu al op een rijtje te zetten. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen en kunt u het vergelijken met uw huidige inkomen. Dit helpt u op weg. mijnpensioenoverzicht.nl

Deze informatie wordt u aangeboden door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Als we ‘pensioen’ zeggen, hebben we het eigenlijk over drie onderdelen: AOW, pensioen via uw werkgever en geld dat u zelf opzijzet. De nieuwe regels hebben vooral betrekking op het pensioen via uw werkgever. In de onderstaande tabel vindt u in ’t kort meer informatie hierover. Wilt u uitgebreidere informatie lezen? Ga dan naar de veelgestelde vragen met antwoorden onder de tabel. 

Wat is pensioen?

Via wie wordt het geregeld? Wanneer krijg ik het? Hoeveel krijg ik?
AOW: basispensioen van de overheid De Sociale Verzekeringsbank (SVB) Als u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u iedere maand een AOW-uitkering. Kijk op www.svb.nl om te kijken hoe hoog de AOW is. 
Pensioen via de werkgever* Pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling Als u stopt met werken, krijgt u elke maand pensioen van uw pensioenfonds of verzekeraar. Dit hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoeveel u werkte en hoe hoog uw salaris was.
Geld dat u zelf opzijzet  Bank of verzekeraar. Of u regelt het zelf via bijvoorbeeld een eigen huis of aandelen. Dat bepaalt u zelf. Of het is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering. Dat is afhankelijk van wat u zelf heeft geregeld.

*) Voor ongeveer 1 op de 10 werknemers is géén aanvullend pensioen geregeld. Heeft u geen pensioenregeling via uw werkgever? Op de website geenpensioen.nl vindt u praktische informatie en tips om met uw werkgever in gesprek te gaan.

Veelgestelde vragen