Wat is pensioen?

Wat is pensioen? 

Pensioen is inkomen voor later. Zo heeft u op latere leeftijd nog steeds geld om van te leven. Op deze pagina leest u wat pensioen is, wie het regelt, wanneer u pensioen krijgt en hoeveel pensioen u krijgt. 

Titel:
Wat is pensioen?
Nieuwe pensioenregels. Wat verandert er? 

Pensioen is inkomen voor later. Zo heeft u op latere leeftijd geld om van te leven. Als we pensioen zeggen, hebben we het eigenlijk over drie dingen: 1: AOW, dat is het basispensioen van de overheid. Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt dit vanaf een bepaalde leeftijd. 2: Veel werknemers bouwen pensioen op via de werkgever. Elke maand zetten u en uw werkgever geld opzij. Een pensioenfonds of verzekeraar belegt dit geld, waardoor het op termijn meer waard wordt. En 3: U kunt zelf voor extra pensioen zorgen. Bijvoorbeeld met een levensverzekering of door te sparen. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijgt u elke maand AOW. 

Heeft u ook via uw werkgever gespaard voor uw pensioen? Dan krijgt u als u stopt met werken elke maand pensioen van uw pensioenfonds of verzekeraar. Het kan zijn dat de AOW-leeftijd en het moment dat u stopt met werken niet hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld omdat u nog een tijdje doorwerkt. Dan krijgt u wel al AOW, maar nog geen pensioen via uw werkgever. Dat krijgt u pas aan het eind van uw loopbaan. Samen met uw werkgever bepaalt u op welke leeftijd u stopt met werken. Heeft u zelf pensioen gespaard? Dan wordt het bedrag vaak na een afgesproken datum betaald. Hoeveel pensioen u krijgt, verschilt per persoon. De hoogte van de AOW, hangt onder andere af van of u alleen woont of dat u getrouwd bent of samenwoont. Hoeveel pensioen u via uw werkgever heeft opgebouwd, heeft onder andere te maken met hoeveel uur u werkte, hoe hoog uw salaris was en wanneer u stopt met werken. Ook hangt het af van het resultaat van de beleggingen. En de hoogte van het extra pensioen waar u zelf voor zorgt, is onder andere afhankelijk van het bedrag dat u zelf inlegt om te sparen of het resultaat van beleggingen. Of dit pensioen voldoende is, hangt af van uw wensen en wat u verwacht uit te geven. Het is daarom slim dit nu al op een rijtje te zetten. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u informatie over uw pensioen en kunt u het vergelijken met uw huidige inkomen. Dit helpt u op weg. mijnpensioenoverzicht.nl

Deze informatie wordt u aangeboden door vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Als we ‘pensioen’ zeggen, hebben we het eigenlijk over drie onderdelen: AOW, pensioen via uw werkgever en geld dat u zelf opzijzet. De nieuwe regels hebben vooral betrekking op het pensioen via uw werkgever. In de onderstaande tabel vindt u in ’t kort meer informatie hierover. Wilt u uitgebreidere informatie lezen? Ga dan naar de veelgestelde vragen met antwoorden onder de tabel. 

Wat is pensioen?

Via wie wordt het geregeld? Wanneer krijg ik het? Hoeveel krijg ik?
AOW: basispensioen van de overheid De Sociale Verzekeringsbank (SVB) Als u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u iedere maand een AOW-uitkering. Kijk op www.svb.nl om te kijken hoe hoog de AOW is. 
Pensioen via de werkgever* Pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling Als u stopt met werken, krijgt u elke maand pensioen van uw pensioenfonds of verzekeraar. Dit hangt af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoeveel u werkte en hoe hoog uw salaris was.
Geld dat u zelf opzijzet  Bank of verzekeraar. Of u regelt het zelf via bijvoorbeeld een eigen huis of aandelen. Dat bepaalt u zelf. Of het is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering. Dat is afhankelijk van wat u zelf heeft geregeld.

*) Voor ongeveer 1 op de 10 werknemers is géén aanvullend pensioen geregeld. Heeft u geen pensioenregeling via uw werkgever? Op de website geenpensioen.nl vindt u praktische informatie en tips om met uw werkgever in gesprek te gaan.

Veelgestelde vragen

Pensioen in cijfers

Wat is het gemiddelde pensioenbedrag per maand? En hoe oud worden Nederlanders tegenwoordig? We hebben wat interessante feiten en cijfers over pensioen voor u op een rij gezet.

Bekijk de infographic